Bangkok Riverside Fest

กลุ่มโรงแรม ไมเนอร์ โฮเทลส์ (Minor Hotels) ร่วมกับ สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และพันธมิตรอีกมากมาย จัดงาน Bangkok Riverside Fest เทศกาลริมน้ำที่รวมความสนุกของกิจกรรมไลฟ์สไตล์ ดนตรี ศิลปะ ร้านค้า ร้านอาหาร อนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำ และกิจกรรมสนุก ๆ อีกมากมาย โดยงานนี้

Read more

วช.-มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ยกระดับหัตถกรรมท้องถิ่นสู่ทุนวัฒนธรรม ด้วยวิจัย -นวัตกรรม

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พร้อมด้วย คณะผู้ทรงคุณวุฒิ วช. และสื่อมวลชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลสำเร็จจากกลไกววน. ในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์หัตกรรมท้องถิ่นในพื้นที่การดำเนินงาน “โครงการการยกระดับผลิตภัณฑ์หัตถกรรมชุมชนในภาคเหนือตอนบนด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์และทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรท้องถิ่นสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในยุควิถีชีวิตใหม่ : KOYORI Project” โดยมี ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นหัวหน้าโครงการฯ

Read more

น้ำมันพืช เพลิน ผุดโครงการเพื่อสังคม Plearn Feed the Future x FOOD FOR GOOD “เพลิน..กับอนาคตที่ดีกว่า”

น้ำมันพืช เพลิน ผุดโครงการเพื่อสังคม Plearn Feed the Future x FOOD FOR GOOD “เพลิน..กับอนาคตที่ดีกว่า” ร่วมโครงการ FOOD FOR GOOD มูลนิธิยุวพัฒน์ มอบเงิน 1 ล้านบาทช่วยเด็กไทยพ้นทุพโภชนาการให้ได้รับอาหารดี มีคุณภาพ เสริมสร้างอนาคตที่ดีให้แก่เยาวชน  สวีท มีท

Read more