เสธ.บูทเป็นประธานทอดกฐิน ณ วัดป่าคัมภีร์

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด, ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานสภาประชาชนแห่งชาติ เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าคัมภีร์ ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยได้น้อมนำรับสั่งสมเด็จพระสังฆราชมาเป็นแบบอย่างในการทำบุญกฐินในครั้งนี้ #SkyMed #SkyCrop #SkyMedPremium #เมืองเศรษฐกิจพอเพียง #SkyTime #SkyHerb

Read more

กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ จัดงาน TFIC Furniture Outlet ครั้งที่ 17 จัดแสดงทัพเฟอร์นิเจอร์เกรดส่งออกอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมมอบส่วนลดสูงสุด 80%

กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดงาน TFIC Furniture Outlet ครั้งที่ 17 ยกทัพเฟอร์นิเจอร์เกรดส่งออกหลากหลายรูปฝีมือคนไทย จัดแสดงอย่างยิ่งใหญ่ ระดมผู้ผลิตและผู้ส่งออกกว่า 70 ราย ตอกย้ำและแสดงศักยภาพ เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพและดีไซน์ที่ได้มาตรฐานระดับโลก  จับมือธนาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา ผ่อน 0% นาน 10 เดือน พร้อมส่วนลด 80 %

Read more

บทบาทขององค์การสันนิบาตมุสลิมโลกในการเสวนาระดับนานาชาติ

บทบาทขององค์การสันนิบาตมุสลิมโลกในการเสวนาระดับนานาชาติ องค์การสันนิบาตมุสลิมโลกเป็นองค์กรศาสนาอิสลามนานาชาติ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองมักกะห์ อัล-มูคาร์รามะห์ มีจุดประสงค์ในการเผยแผ่อิสลามที่แท้จริงและสร้างสะพานแห่งการร่วมมือทางอิสลามและมนุษยธรรมสำหรับทุกคน องค์การสันนิบาตมุสลิมโลกจัดตั้งขึ้นเมื่อประมาณ 60 ปีก่อน และได้เป็นตัวแทนในองค์การสหประชาชาติในฐานะองค์กรผู้สังเกตการณ์ของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม เช่นเดียวกับองค์กรเอกชนระหว่างประเทศอีกหลายแห่ง องค์การสันนิบาตมุสลิมโลกยังเป็นผู้สังเกตการณ์ในองค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) เป็นสมาชิกขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) และเป็นสมาชิกของ กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) อีกด้วย เป้าหมายขององค์การคือการเผยแผ่ความจริงเกี่ยวกับศาสนาอิสลามผ่านเป้าหมายต่าง ๆ เช่น การให้ความหมายของอิสลามและการอธิบายความจริงและคุณค่าอันบริสุทธิ์ตามที่ได้บัญญัติไว้ในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์กุรอานและซุนนะห์ และการรวบรวมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักศาสนาสายกลางและหลักความเป็นธรรมในหมู่ชาติมุสลิม

Read more

วช. หนุนนวัตกรรมเครื่องผลิตปุ๋ยหมักลดขยะอินทรีย์ สร้างรายได้เกษตรกร อ.สามพราน จ.นครปฐม

วช. หนุนนวัตกรรมเครื่องผลิตปุ๋ยหมักลดขยะอินทรีย์ สร้างรายได้ให้เกษตรกร อ.สามพราน จ.นครปฐม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การสนับสนุนนวัตกรรมเครื่องผลิตปุ๋ยหมักเพื่อการจัดการขยะอินทรีย์ และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ที่คิดค้นโดยคณะนักวิจัยจากศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน และศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกในการผลิตปุ๋ยหมักแบบรวดเร็ว สามารถย่อยสลายอินทรีย์วัตถุได้ภายใน 1 สัปดาห์ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะอินทรีย์ในครัวเรือนและในภาคการเกษตรแล้ว

Read more