เครือข่ายประชาสังคมลดผลกระทบจากสุรานานาชาติ 10 ประเทศ

เครือข่ายประชาสังคมลดผลกระทบจากสุรานานาชาติ 10 ประเทศ ยอมรับการตลาดธุรกิจสุราออนไลน์ หลังโควิด-19 น่าห่วง หวังใช้ SAFER แก้ปัญหา ชี้ กังวลต่อการเสนอแก้กฎหมายของไทย ให้ผลิตเพื่อขายเสรี และยกเลิกเวลาห้ามขาย ยันไทยไม่ควรสูญเสียเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการปกป้องประชาชนจากภัยสุรา เครือข่ายงดเหล้า ร่วมกับ Movendi International, IOGT-NTO Movement และ International Health Policy

Read more

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ทรงเป็นองค์ประธานพิธีลงนาม MOU การใช้พื้นที่สร้างซินโครตรอน 3 GeV

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ทรงเป็นองค์ประธานพิธีลงนาม MOU การใช้พื้นที่สร้างซินโครตรอน 3 GeV สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเป็นพระประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้พื้นที่สำหรับโครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และอาคารปฏิบัติการ ระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) 15

Read more

LONGi เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ Hi-MO 6 ซีรีส์ออกสู่ตลาดรูฟท็อปโซลาร์ทั่วโลก

LONGi ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ Hi-MO 6 ซีรีส์ซึ่งเป็นแผงโซลาร์เซลล์รุ่นใหม่ล่าสุดที่มีประสิทธิภาพสูง มาพร้อมกับรูปลักษณ์ภายนอกที่มีความสวยงามและเหมาะสำหรับการติดตั้งบนหลังคาบ้านเรือน LONGi ในฐานะผู้นำการผลิตเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์ชั้นนำของโลกได้เปิดตัว Hi-MO 6 ผลิตภัณฑ์รุ่นแรกที่ถูกดีไซน์โดยเฉพาะเพื่อกลุ่มตลาดต่างประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีเซลล์ HPBC ที่มีประสิทธิภาพสูงของ LONGi ช่วยให้แผงรุ่น Hi-MO 6 มีประสิทธิภาพสูงสุดถึง 22.8 % ซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายรวมถึงตอบโจทย์ความต้องการไปยังกลุ่มลูกค้ารายย่อยด้วยเช่นกัน ทั้งนี้จุดเด่นของผลิตภัณฑ์แผง Hi-MO

Read more

มูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ เผยผลงานวิจัย-พัฒนา พร้อมต่อยอดสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรม

มูลนิธิทันตนวัตกรรม เดินหน้าสานต่อแผนงานด้านงานวิจัยและพัฒนา พร้อมต่อยอดสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรม สร้างโอกาสให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากงานวิจัยและพัฒนาที่ผลิตขึ้นเองภายในประเทศ ที่ผ่านมามีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากงานวิจัยแล้วหลายชนิด นายวรวุฒิ กุลแก้ว เลขาธิการมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยถึง การดำเนินงานของมูลนิธิฯ ในระยะต่อไปว่า ยังให้ความสำคัญกับการทำวิจัยและพัฒนา ตลอดจนต่อยอดงานวิจัยสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรม เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากงานวิจัยและพัฒนาที่ผลิตขึ้นเองภายในประเทศให้มากที่สุด ที่ผ่านมา มีผลิตผลซึ่งเกิดจากการวิจัยและพัฒนาของมูลนิธิฯ เช่น เจลลี่โภชนานวัตกรรมอาหาร อาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาทุพโภชนาการ อันเกิดจากภาวการณ์บริโภคอาหารได้อย่างไม่สมดุลกับความต้องการของร่างกาย นวัตกรรมน้ำลายเทียมชนิดเจล หรือวุ้นชุ่มปาก สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งช่องปาก ที่ต้องใช้วิธีการรักษาด้วยการฉายแสง

Read more

วช.หนุนนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชนฐานราก

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ( วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การสนับสนุนนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชนฐานราก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจชุมชนอย่างยั่งยืน จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ แบบครบวงจรโดยใช้ทรัพยากรที่มีตามธรรมชาติอย่างคุ้มค่า โดยการดำเนินโครงการของทีมนักวิจัยจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ด้วยการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่จากชุมชน รวมถึงการพัฒนากระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ไผ่ในระดับวิสาหกิจชุมชนอย่างเหมาะสมและสามารถพึ่งพาตนเองได้ สามารถยกระดับผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของตลาด พร้อมหาช่องทางในการจำหน่ายสินค้า เพื่อลดความเสี่ยงสินค้าล้นตลาด ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช . เป็นกลไกสำคัญของรัฐในการขับเคลื่อนให้การสนับสนุนงานวิจัย

Read more