นักเรียนพิการทำได้ ทีม “รร.โสตศึกษานครปฐม” คว้าแชมป์ KidBright for All

นักเรียนพิการทำได้ ทีม “รร.โสตศึกษานครปฐม” คว้าแชมป์ KidBright for All โครงการสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว ด้วยบอร์ด KidBright วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

Read more

สสส. ชวน ประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ “Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022”

สสส. ชวนเยาวชน นวัตกร ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Startup และภาคีนักคิด ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมสร้างเสริม สุขภาพ ในการประกวด Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 460,000 บาท ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Read more