“ออมเวลา” สำคัญ! เท่า “ออมเงิน” สสส. – ภาคีเครือข่าย ชวนรู้จัก “ธนาคารเวลา” นวัตกรรมช่วยเหลือเกื้อกูลในชุมชน-ดูแลผู้สูงวัย

“ออมเวลา” สำคัญ! เท่า “ออมเงิน” สสส. – ภาคีเครือข่าย เผย ไทยเตรียมเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสูงสุด อีกไม่ถึง 20 ปี เสี่ยงพบผู้สูงอายุ คุณภาพชีวิตแย่เพิ่มขึ้น ชวนรู้จัก “ธนาคารเวลา” นวัตกรรมช่วยเหลือเกื้อกูลในชุมชนและดูแลผู้สูงอายุ ได้ผลตอบแทนเป็นเวลา. เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2565 นางภรณี ภู่ประเสริฐ

Read more