‘ออมสิน’ยกย่องเด็ก-เยาวชนดีเด่นโครงการธนาคารโรงเรียนพาเข้าพบนายกฯวันเด็กฯ66

ออมสิน ยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่นโครงการธนาคารโรงเรียน นำเข้าพบนายกรัฐมนตรีและทัศนศึกษาสร้างเสริมประสบการณ์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2566 ธนาคารออมสิน จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อเด็กและเยาวชนดีเด่นที่ผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียนในโครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน จำนวนกว่า 1,200 แห่งทั่วประเทศ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 ผู้ที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนที่มีบทบาทโดดเด่นด้านการเป็นผู้นำการออม รวมถึงมีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี เรียนดี มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์ ขยัน และอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยธนาคารได้นำคณะเยาวชนทั้ง 20 รายที่ได้รับเลือก

Read more

“ไอคอนสยาม” สร้างปรากฏการณ์ความสุข สุดมหัศจรรย์ ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ จัดงาน “THE ICONIC CHILDREN’S PLAYGROUND 2023 @ ICONSIAM” วันนี้ – 15 ม.ค. ศกนี้

“ไอคอนสยาม” สร้างปรากฏการณ์ความสุข สุดมหัศจรรย์ ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ จัดงาน “THE ICONIC CHILDREN’S PLAYGROUND 2023 @ ICONSIAM” ร่วมสนุกกับกิจกรรมการแข่งขันต่อประกอบฟิกเกอร์ครั้งใหญ่ที่สุด พร้อมเรียนรู้ความมหัศจรรย์วิทยาศาสตร์สุดสร้างสรรค์ และผจญภัยในโลกละครนิทานเพลงมหาสนุกตั้งแต่วันนี้ – 15 ม.ค. ศกนี้ ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกับ Playmobil (เพลย์โมบิล)

Read more