พช.นนทบุรี ร่วมพิธีเปิดมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ

พช.นนทบุรี ร่วมพิธีเปิดมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ การจัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชนและ OTOP ระดับประเทศ วันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ บริเวณหน้ามูลนิธิวัดไร่ขิง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางรักใจ

Read more