กระทรวง อว. ชวนเยาวชนรู้คิดรู้รอบเรื่องวิทย์ ในงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565”

กระทรวง อว. ขนความสนุกวิทย์ฯ ชวนเยาวชนรู้คิดรู้รอบเรื่องวิทย์ในงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565” มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบ Online กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ผนึกกำลังภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ จัดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565” ชวนเยาวชนรู้คิดรู้รอบเรื่องวิทย์ฯ ขนความสนุกด้านวิทยาศาสตร์จัดเต็ม

Read more