ปฏิทินข่าว.. พม.-เครือข่ายจ.พะเยาชวนชิมช็อปสินค้าชนเผ่า

กระทรวง พม. โดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายจังหวัดพะเยาขอเชิญท่านมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์“ชุมชนท่องเที่ยววิถีชาและกาแฟ” ปางปูเลาะ ผาแดง ป่าเมี่ยง สัมผัสวัฒนธรรมชนเผ่า ชิมช็อปสินค้าชนเผ่าในวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงปางปูเลาะ จังหวัดพะเยา #ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา #ท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์

Read more

วช.หนุนทุนสร้าง “หุ่นยนต์ปิ่นโต 2” สื่อสารระหว่างแพทย์-คนป่วยมอบรพ.ทั่วไทย

วช.ให้ทุนสร้าง “หุ่นยนต์ปิ่นโต 2” สื่อสารระหว่างแพทย์กับคนป่วยได้ จำนวน 80 ตัวมอบให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ แถมส่งอาหาร ยาและเวชภัณฑ์ได้ด้วย ดร.ปาษาณ กุลวานิช นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) หัวหน้าโครงการ “การพัฒนาระบบจัดการให้บริการสาธารณสุขด้วยหุ่นยนต์เคลื่อนที่บังคับระยะไกลภายใต้สถานการณ์โรคติดต่อร้ายแรง” เปิดเผยว่า ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ให้ดำเนินการพัฒนาระบบจัดการให้บริการสาธารณสุขด้วยหุ่นยนต์เคลื่อนที่บังคับระยะไกลภายใต้สถานการณ์โรคติดต่อร้ายแรงหรือ หุ่นยนต์เคลื่อนที่บังคับระยะไกล “หุ่นยนต์ปิ่นโต

Read more