เปิดเทศกาลข้าวใหม่ ปี65

เปิดเทศกาลข้าวใหม่ ประจำปี 2565 ชวนคนไทยระลึกถึงความสำคัญของ “ชาวนา-ข้าวอินทรีย์” ชูความหลากหลายพันธุ์ข้าว สสส. สานเสริมพลังเชื่อมโยงผลผลิตอาหารเพื่อสุขภาวะจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรม ​เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565 ที่มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี นางสุภา ใยเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) กล่าวว่า มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนฯ ร่วมกับโครงการสวนผักคนเมือง และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

Read more

“เอนก” เปิดตัว 4 เสือ อว. “สำนักปลัด – วช. – วศ. – ปส.” รวมพลังสร้างโมเดลใหม่ปฏิรูปหน่วยงานราชการ นำร่อง “สตูล”

“เอนก” เปิดตัว 4 เสือ อว. “สำนักปลัด – วช. – วศ. – ปส.” รวมพลังสร้างโมเดลใหม่ในการปฏิรูปหน่วยงานราชการ นำร่อง “สตูล” ร่วมพัฒนา “สตูลจีโอพาร์ค” อุทยานธรณีโลกแห่งแรกแห่งเดียวของประเทศไทยให้เป็นแหล่งรายได้สำคัญของจังหวัด วันที่ 15 ม.ค. ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

Read more

อนุทิน ร่วมยินดีความสำเร็จการผลิตวัคซีนในไทย สยามไบโอไซเอนซ์-แอสตร้าเซนเนก้า

อนุทิน ร่วมยินดีความสำเร็จในการผลิตวัคซีนในไทย ของสยามไบโอไซเอนซ์และแอสตร้าเซนเนก้า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จในการผลิตวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าในประเทศไทย จากความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย-รัฐบาลอังกฤษ โดยบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์จำกัด และ บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า ทำให้ส่งมอบวัคซีนได้ครบตามจำนวน 61 ล้านโดส และส่งออกไปยังประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกกว่า 100 ล้านโดส พร้อมก้าวสู่ความร่วมมือด้านวิชาการ และเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคต วันนี้ (14 มกราคม 2565) ที่

Read more

วช. โชว์รางวัลวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 2565 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สืบแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ลด “มลพิษทางน้ำ” อย่างยั่งยืน

วช. โชว์รางวัลวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 2565 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์สืบแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ลด“มลพิษทางน้ำ”อย่างยั่งยืน นักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ พัฒนาเทคโนโลยีกลุ่มจุลินทรีย์ ระบุแหล่งกำเนิดน้ำเสียในประเทศไทย (Microbial Source Tracking) แก้ปัญหามลพิษและโรคทางน้ำ ฟื้นฟูและจัดการคุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติ เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ ร่วมมือกับการประปาฯ กรมปศุสัตว์ กรมควบคุมมลพิษ ใช้ประโยชน์งานวิจัย สอดรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เร็วนี้ ๆ

Read more