“ชัชชาติ” เดินหน้า สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ จับมือ สสส.-สธ-มหาดไทย 340 ภาคีเครือข่าย ดัน “สวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัย”

“ชัชชาติ” เดินหน้า สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ย้ำ “การอ่านลงทุนน้อย ได้ผลเยอะ” จับมือ สสส.-สธ-มหาดไทย 340 ภาคีเครือข่าย ดัน “สวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัย” หยุดวิกฤติ Learning Loss พบเด็กไทย 1.1 ล้านครัวเรือน เสี่ยงพัฒนาการล่าช้า เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2565 ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์

Read more

CPF ร่วมเวทีโลก “UNGC Leaders Summit 2022” โชว์วิสัยทัศน์สร้างสมดุลธุรกิจควบคู่ดูแลสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

CPF ร่วมเวทีโลก “UNGC Leaders Summit 2022” โชว์วิสัยทัศน์สร้างสมดุลธุรกิจควบคู่ดูแลสิ่งแวดล้อมยั่งยืน สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (Global Compact Network Thailand: GCNT) จับมือ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (UN ESCAP) และ สหประชาชาติในประเทศไทย (UN in Thailand) ร่วมเป็นเจ้าภาพเวทีระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ขับเคลื่อนความยั่งยืน

Read more