วช. ชี้แจงกรอบการวิจัย นวัตกรรม พร้อมโชว์ผลสำเร็จการวิจัย นวัตกรรมรองรับสังคมสูงวัย NRCT Open House 2022

วช. เปิดบ้านชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2566 พร้อมแถลงผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรม NRCT Open House 2020 “วิจัยและนวัตกรรมในประเด็นท้าทายของประเทศ” เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรมที่ วช. ให้การสนับสนุนทุนในปี 2566 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 และแถลงผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรม

Read more

รมช.สาธารณสุข เปิดมหกรรม “เลิศรสจันท์ อาหารเป็นยา” จันทบุรี ชูพืชสมุนไพรจังหวัดช่วยผลักดันครัวไทยสู่ครัวโลก

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดงานมหกรรม “เลิศรสจันท์ อาหารเป็นยา” ให้ จ.จันทบุรี นำร่องสร้างเศรษฐกิจให้กับคนในพื้นที่ นำครัวไทยสู่ครัวโลก โดยนำสมุนไพรที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดมาประกอบเป็นอาหารให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย งานมีไปถึงวันที่ 15 มิ.ย. นี้ ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จันทบุรี เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2565 ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จันทบุรี ดร.สาธิต

Read more