วช. ชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปี66 พร้อมแถลงผลสำเร็จ ด้านสัตว์เศรษฐกิจ ปิดท้ายงาน NRCT Open House 2022

วช. ชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปี 2566 พร้อมแถลงผลสำเร็จ ด้านสัตว์เศรษฐกิจ ปิดท้ายงาน NRCT Open House 2022 วันที่ 19 มิถุนายน 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ 2566 การแถลงผลสำเร็จจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม และแนวทางการเขียนและพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม

Read more

วช. ชี้แจงกรอบการวิจัยนวัตกรรม แถลงผลสำเร็จวิจัยพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัย-นวัตกรรม-วิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ “NRCT Open House 2022”

วช. เปิดบ้านชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2566 พร้อมแถลงผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรม NRCT Open House 2022 “วิจัยและนวัตกรรมในประเด็นท้าทายของประเทศ”เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรมที่ วช. ให้การสนับสนุนทุนในปี 2566 ระหว่างวันที่ 12 – 19 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

Read more