วช.หนุนทีมวิจัย ม.มหิดล พัฒนากลุ่มจุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูงเปลี่ยนขยะอินทรีย์เป็นปุ๋ยอินทรีย์

วช.หนุนทีมวิจัย ม.มหิดล พัฒนากลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการเปลี่ยนขยะอินทรีย์ไปเป็นปุ๋ยอินทรีย์ และพัฒนาเทคโนโลยีต้นแบบเครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบอัตโนมัติ ผลิตปุ๋ยได้ภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อช่วยลดปัญหาขยะและลดการนำเข้าเทคโนโลยีราคาแพงจากต่างประเทศ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติกล่าวว่า ประเทศไทยประสบปัญหามลภาวะจากขยะอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ ปัจจุบันจึงเริ่มมีการตื่นตัวและเห็นความสำคัญของการจัดการขยะมากขึ้น ทั้งการรณรงค์การแยกขยะและการนำขยะไปใช้ประโยชน์ โดยในส่วนของขยะอินทรีย์ เช่น เศษอาหาร เริ่มมีการนำมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์มากยิ่งขึ้น จึงมีการนำเข้าเครื่องกำจัดขยะและเปลี่ยนเป็นปุ๋ยอินทรีย์มาจากต่างประเทศซึ่งมีราคาแพง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Read more

ธพว. เปิดตัว ‘SME D Coach’ จับมือภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาส่ง “กูรูมืออาชีพ” ให้คำปรึกษา เชื่อมโยงการสนับสนุนจบครบในจุดเดียว

ธพว. เปิดตัว ‘SME D Coach’ จับมือภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาส่ง “กูรูมืออาชีพ” ให้คำปรึกษา เชื่อมโยงการสนับสนุนจบครบในจุดเดียว ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เปิดตัวโครงการ “SME D Coach” ภายใต้ “ศูนย์ให้คำปรึกษาธุรกิจครบวงจร” หรือ

Read more

“ทิชา” จี้ ถามการเมือง-กลุ่มแพทย์ ใครรับผิดชอบ ปล่อยกัญชาเสรี สร้างหลุมดำเด็กเยาวชนในสังคมไทย

“ทิชา” จี้ ถามการเมือง-กลุ่มแพทย์ ใครรับผิดชอบ ปล่อยกัญชาเสรี สร้างหลุมดำเด็กเยาวชนในสังคมไทย ห่วงผลกระทบเด็ก-เยาวชนจากสารเสพติด ซัดหรือมองกัญชาเป็นสินค้าทางการเมือง นางทิชา ณ นคร ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน(ชาย)บ้านกาญจนาภิเษก และที่ปรึกษามูลนิธิเด็กเยาวชนและครอบครัว กล่าวว่า ขณะนี้ใกล้จะครบเวลา 120 วัน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศให้กัญชายาเสพติดประเภทที่ 5 ไม่ใช่ยาเสพติดอีกต่อไป หลังวันที่ 9 มิ.ย.2565 ซึ่งเท่ากับเสรีภาพในการเข้าถึงกัญชาเป็นของทุกคนรวมถึงเด็กและเยาวชนด้วย

Read more