วช. หนุนนักวิจัยม.นครพนม ถ่ายทอด​นวัตกรรมอาหาร​สัตว์ “กากมันหมักยีสต์ และผลิตปลายข้าวเทียม” ช่วยเกษตรกรลดต้นทุนผลิตอาหารสัตว์ในชุมชนได้อย่างยั่งยืน

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สนับสนุนทุนวิจัย แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนพัฒน์ สุระนรากุล และคณะ แห่งมหาวิทยาลัยนครพนม ถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้กากมันสำปะหลังหมักยีสต์ และการผลิตปลายข้าวเทียม เป็นแหล่งอาหารสัตว์ทางเลือกใหม่ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ลดต้นทุนการผลิต โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นและผลิตผลเกษตรที่เหลือใช้ สร้างความมั่นคงทางอาหารสัตว์ได้เป็นอย่างดี จากปัญหาเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในการจัดการวัตถุดิบอาหารสัตว์ อาทิ การหาจุดคุ้มทุน การผลิตอาหารเลี้ยงสัตว์ไว้ใช้เองภายในครัวเรือน หรือภายในกลุ่ม และต้นทุนการผลิตที่ไม่แน่นอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Read more

บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด เร่งช่วยเหลือมูลนิธิเด็กอ่อนฯ มอบหน้ากากอนามัย 2,500 ชิ้น พร้อมเดินหน้ามอบแมสอย่างต่อเนื่อง

บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด มอบหน้ากากอนามัย 2,500 ชิ้น แก่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม คลองเตย ช่วยเหลือผู้ปกครองและเด็กในพื้นที่ พร้อมเดินหน้ามอบหน้ากากอนามัยแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนป้อวกันเชื้อโควิด-19 คุณธริชยา คัมภีรญาณนนท์  รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าบริหารฝ่ายการเงิน บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด กล่าวว่า วันนี้ บริษัทฯมีความตั้งใจนำหน้ากากอนามัยมามอบให้กับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ คลองเตยจำนวน 2,500

Read more

สกสว. พร้อมเดินเครื่องบริหารจัดการกองทุน ววน. มุ่งย้ำดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล

เมื่อวันที่​ 28 พฤษภาคม 2564 ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง พร้อมด้วย รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เข้าร่วมการประชุมเวทีการสื่อสารภายใน TSRI Share Meaning เพื่อรับฟังการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ วางเป้าหมายร่วมกันในการสร้างคุณค่าองค์กรภายใต้แนวคิด “ธรรมาภิบาลของ สกสว. ในการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)”

Read more

จุดขายน่าสนใจของนิยายสืบสวน

หากพูดถึงนิยายสืบสวนแล้วเชื่อได้ว่าต้องมีแฟนคลับจำนวนมากที่ชื่นชอบนิยายประเภทนี้ ยิ่งเป็นผลงานของนักเขียนที่ตัวเองชื่นชอบด้วยแล้วรับรองเลยว่าไม่มีพลาด ซึ่งสำหรับความน่าสนใจของนิยายสืบสวนที่คนหลายคนส่วนมากชื่นชอบนั้นก็มีหลายปัจจัยโดยเฉพาะส่วนของเนื้อเรื่องที่ชักชวนให้ติดตาม ไม่ว่าจะเป็นการเฉลยปมปัญหาไปที่ละส่วน การเปิดเผยเรื่องราวของตัวละครไปอย่างช้า ๆ หรือการใส่องค์ประกอบอื่น ๆ อย่างความเชื่อหรือสัญลักษณ์ ซึ่งเนื้อหายิ่งน่าสนใจก็ยิ่งน่าติดตามเรียกว่าถ้าหากมีใครมาสปอยเนื้อเรื่องก่อนเปิดอ่านละก็มีเคืองแน่นอน และสำหรับในบทความนี้เราจะพูดถึงจุดขายที่น่าสนใจของนิยายสืบสวนที่มักจะถูกเอามาใส่ไว้ในงานเขียนดังนี้ 1.         ฉากเปิดสุดปังและการดำเนินเรื่องที่ค่อย ๆ คลี่คลายปม                         ในส่วนของเนื้อเรื่องนับว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากสำหรับนิยายในทุกแนว ซึ่งสำหรับนิยายแนวสืบสวนจะเห็นไว้ว่ามักจะเริ่มต้นเรื่องด้วยปัญหาของเรื่องราวที่มีความคลุมเครือและค่อย ๆ คลี่คลายไปจนถึงตอนจบซึ่งจะต้องคลี่คลายให้หมดทุกปม และในส่วนเนื้อเรื่องผู้เขียนจะต้องมีความชัดเจนในทุก ๆ รายละเอียดซึ่งยิ่งมีความน่าสนใจก็ยิ่งทำให้น่าติดตาม 2.          

Read more

วช. เสริมนักวิจัยจุฬาฯ คว้ารางวัลจากจีน พัฒนาสมุนไพรนาโนสูตรเย็นบรรเทาอาการปวดเมื่อย

จากปัญหาการนั่งทำงาน หรือการใช้คอมพิวเตอร์รวมถึงโทรศัพท์มือถือ เป็นระยะเวลานานมักจะทำให้เกิดภาวะปวดเมื่อยหรือภาวะตึงของกล้ามเนื้อตามมา ทีมนักวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้คิดค้นนวัตกรรมสเปรย์ที่มีส่วนผสมของสมุนไพรไทย ในรูปแบบสเปรย์นาโนสูตรเย็น เพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย คลายความเครียด และความกังวลจากอาการปวดเมื่อยที่เกิดจากการทำงาน และจากภาวะออฟฟิศซินโดรม​ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำนักวิจัย และนักประดิษฐ์ จากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรม “The 5th China (Shanghai)

Read more

ZTE ร่วมกับ AIS และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำเทคโนโลยี 5G เสริมศักยภาพอุตสาหกรรมไทย ยกระดับสู่ โรงงานอัจฉริยะ

ZTE Corporation ร่วมกับ AIS ผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายและผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตระดับชั้นนำของไทยและ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำเทคโนโลยี 5G ในสายการผลิต พลิกโฉมสู่ โรงงานอัจฉริยะ เพื่อเสริมศักยภาพในการผลิตให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ด้วยอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี อาทิ 5G Cloud AGV รถเคลื่อนย้ายอัตโนมัติ, Inspection หุ่นยนต์ลาดตระเวน, 5G AR Remote Guidance

Read more

สกสว.เดินเครื่องพัฒนากลไกผลักดันวิจัยใช้ประโยชน์ นำร่อง 4 พืชเศรษฐกิจ

วันนี้ (28 พฤษภาคม 2564) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดประชุมเสนอผลการศึกษาและข้อเสนอแนะการพัฒนาระบบและกลไกการผลักดันนํางานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตรไทย ภายใต้โครงการ “การพัฒนากลไกการผลักดันงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในภาคเกษตรไทย” เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากลไกความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและการนํางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพื่อส่งต่องานวิจัยสู่การแก้ปัญหาภาคการเกษตร โดยมีผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้องค์ความรู้ด้านการเกษตรในประเทศไทย เข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้ โอกาสนี้ รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการ สกสว. กล่าวว่า ปัจจุบัน สกสว.

Read more

ไทยประกันชีวิตเคียงข้างทุกชีวิต พร้อมดูแลทุกภาคส่วน ทั้งลูกค้า พนักงาน ฝ่ายขาย และสังคม ผ่านหลากหลายมาตรการฝ่าวิกฤตโควิด-19

นายไชย ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ไทยประกันชีวิต ดำเนินนโยบายมุ่งสู่การเป็นทุกคำตอบของชีวิต หรือ Life Solutions ควบคู่กับการสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับสังคมตามแนวทางของ SDGs (Sustainable Development Goals) โดยมุ่งดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ไม่ว่าจะเป็นผู้เอาประกันภัย พนักงาน ฝ่ายขาย และคนในสังคม

Read more

อว. ทำระบบคุมอุณหภูมิวัคซีน จากต้นทางถึงปลายทางสำเร็จทันเวลา พร้อมทำห้องความดันลบแบบถาวรมอบหลายโรงพยาบาล ทันความต้องการใช้

อว. ทำระบบควบคุมอุณหภูมิวัคซีน จากต้นทางถึงปลายทางได้สำเร็จทันเวลา พร้อมทำห้องความดันลบแบบถาวรมอบหลายโรงพยาบาล ทันกับความต้องการใช้ “เอนก” ย้ำ อว.เป็นทั้งกองหน้าและกองหนุน เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2564 ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เป็นประธานแถลงผลงานและแถลงข่าว เรื่อง “วิจัยและนวัตกรรมนำไทยสู้ภัย Covid-19” พร้อมแถลงนโยบายและผลงาน อว.

Read more

วช. หนุน ม.นเรศวร วิจัยผ่าทางตันส่งออกมะม่วงยุคโควิด ขนส่งทางเรือไปญี่ปุ่น-เกาหลีใต้ ดันยอด 100 ตัน/สัปดาห์

    ปัจจุบันมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญ ทั้งจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศ  เป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคในประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้และจีน  สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศมากกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี  ในปี 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะส่งออกผลผลิตมะม่วงได้ประมาณ 1,800 ตัน แต่จากการระบาดของโรคโควิด-19  ส่งผลให้การส่งออกมะม่วงเกรดพรีเมียมไปญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เกิดการชะงัก เพราะไม่มีเที่ยวบินขนส่ง “โครงการ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเพื่อการส่งออกตลาดประเทศญี่ปุ่นโดยการขนส่งทางเรือ” เป็นแนวทางสำคัญที่จะระบายสินค้าในช่วงฤดูกาลผลิต  เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจของชุมชนและของประเทศ     ผศ. ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท

Read more