“ออปโป้” พร้อมให้เป็นเจ้าของแล้ววันนี้ “OPPO Find X5 Pro 5G”

ออปโป้ ประกาศวางขาย OPPO Find X5 Pro 5G ในไทยอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้! สมาร์ตโฟนที่โดดเด่นเรื่อง 4K Ultra Night Video ที่ดีที่สุด และแนวสีอันเป็นธรรมชาติจากการจับมือกับ Hasselblad แบรนด์กล้องระดับโลก วงการสมาร์ตโฟนคึกคัก หลังออปโป้ได้เปิดตัว OPPO Find X5 Pro 5G

Read more

ผู้เลี้ยงไก่ มั่นใจผลิตไก่เนื้อเพียงพอต่อความต้องการ  ในราคาสมเหตุผล

สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ในพระบรมราชูปถัมภ์ ย้ำกำลังการผลิตไก่เนื้อมีเพียงพอต่อความต้องการในราคาที่เข้าถึงได้ และเป็นแหล่งโปรตีนทางเลือกช่วงเนื้อสัตว์และอาหารปรับราคาตามต้นทุนวัตถุดิบและพลังงาน สร้างหลักประกันอาหารปลอดภัยให้ผู้บริโภค ด้วยมาตรการเลี้ยงและระบบป้องกันโรคตามมาตรฐานสากล นางฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า ในช่วงที่ภาคปศุสัตว์ต้องเผชิญกับสถานการณ์วิกฤตซ้อนวิกฤตถึง 3 ชั้น คือ 1.โรคระบาดโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกต่อเนื่องมากกว่า 2 ปี 2.ผลกระทบจากการบุกรุกของรัสเซียในยูเครน ทำให้ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ปรับสูงขึ้นทั่วโลกเป็นประวัติการณ์โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และข้าวสาลีประมาณ 30% ตลอดจนน้ำมันดิบปรับสูงขึ้นเกิน 100 เหรียญสหรัฐต่อบาเรล หรือ มากกว่า 20% และ 3.การระบาดของโรค ASF ในสุกร ทำให้การผลิตเนื้อหมูหายไป 50% และโรคยังคงหลงเหลือในประเทศไทย ส่งผลราคาปรับตัวสูงขึ้นตามอุปสงค์ที่มีน้อยขณะที่ต้นทุนปัจจัยการผลิตและการป้องกันโรคปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง สำหรับอุตสาหกรรมไก่เนื้อ แม้จะต้องเผชิญปัญหาจากวิกฤตซ้อนวิกฤตเช่นเดียวกัน แต่ผู้เลี้ยงไก่พยายามบริหารจัดการธุรกิจและต้นทุนอย่างเต็มประสิทธิภาพ เสริมแหล่งโปรตีนทางเลือกให้กับผู้บริโภค ที่สำคัญราคาเข้าถึงได้มีแม้จำเป็นต้องปรับราคาหน้าฟาร์มเพื่อให้เกษตรกรไม่ขาดทุนจากเดือนมกราคม 2565 ที่ราคา 39 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 42 บาทต่อกิโลกรัม ในปัจจุบัน  ซึ่งเป็นการปรับอย่างสมเหตุผลและมีปริมาณเพียงพอการผลิตเดินหน้าโดยไม่ให้หยุดชะงักและไม่ขาดแคลน “สิ่งที่ภาคปศุสัตว์เป็นกังวลและจะส่งผลกระทบต่อการผลิตในระดับสูงคือ

Read more

ประกาศผล-มอบรางวัล แชมป์ภาคกลาง 22 จังหวัด โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นประวัติศาสตร์ “แก่นไทย เชื่อมไทย เชื่อมโลก”

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ธัชชา วิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ ศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) ร่วมกันประกาศผล แชมป์ภาคกลาง ในโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นประวัติศาสตร์ ภายใต้แนวคิด “แก่นไทย  เชื่อมไทย เชื่อมโลก” จัดงานประกาศผลและมอบรางวัลแชมป์ภาคกลาง  22

Read more

วช.หนุน ม.ธรรมศาสตร์พัฒนาเทคโนโลยีผลิตปุ๋ยเม็ดรักษ์โลก ลดเผาตอซังฟางข้าว เพิ่มรายได้เกษตรกร 18 %

วช.หนุน ม.ธรรมศาสตร์พัฒนาเทคโนโลยีผลิตปุ๋ยเม็ดรักษ์โลกลดการเผาตอซังฟางข้าว แต่เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร 18 %    ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  เปิดเผยว่า สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม มาจัดการความรู้ก่อนการนำไปถ่ายทอดให้แก่กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม  จึงทำการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการความรู้จากผลงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์แล้วและนำสู่การใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ  ตามความต้องการของกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์  ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม  วช.

Read more

“สกุลฎ์ซี” ผนึก “ฮีโน่” เปิดตัวรถมินิบัสอะลูมีเนียมหนึ่งเดียวในตลาด รุ่น “C-Bus”

“สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น” จับมือ “ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย)” เปิดตัวรถมินิบัส อะลูมิเนียม แบรนด์ Sakun.C รุ่น “C-Bus” ขนาด 7 เมตร 20 ที่นั่ง อย่างเป็นทางการโดย ดีลเลอร์ ฮีโน่ 105 สาขาทั่วประเทศไทย งานนี้ได้รับเกียรติจากนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

Read more

วช.ขยายผลวิจัยสู่ชุมชน สนับสนุนใช้เครื่องเฝ้าระวังไฟป่า ได้ผลดีเกินคาด ต่างชาตินำต้นแบบไปประยุกต์ใช้

วช.ขยายผลวิจัยสู่ชุมชน สนับสนุนใช้เครื่องเฝ้าระวังไฟป่า ได้ผลดีเกินคาด ต่างชาตินำต้นแบบไปประยุกต์ใช้ ​ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดเผยว่า ในฤดูแล้งของทุกปี ระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคม พื้นที่เกือบทุกภาคของประเทศไทยมักประสบปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ซึ่งเป็นเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาวิกฤตมลพิษหมอกควัน หรือค่าพีเอ็ม 2.5 ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพอนามัยของประชาชน และในปัจจุบันสถานการณ์หมอกควัน เริ่มมีปัญหาค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานในหลายจังหวัด แม้จะมีเจ้าหน้าที่ กลุ่มอาสาสมัครช่วยคอยเฝ้าระวังไฟ เมื่อเทียบกับจำนวนพื้นป่าที่ต้องเฝ้าระวัง ก็ยังถือว่าไม่เพียงพอ  อีกทั้งวิธีการส่วนใหญ่ยังคงใช้แรงงานคน วช.จึงได้สนับสนุนทุนวิจัยโครงการการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบเฝ้าระวังไฟป่าอัจฉริยะเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยไปยังเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่า อาสาสมัคร และชุมชนให้มีความรู้ ความสามารถในการเฝ้าระวังไฟป่าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

Read more

วช. สนับสนุน “เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศโดยใช้รังสี UVC แบบติดเพดาน” สาธิตจุฬาฯ รางวัลเวทีนานาชาติ เจนีวา ติดตั้งที่รัฐสภา

จากการที่ วช. ได้นำ “เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศโดยใช้รังสี UVC แบบติดเพดาน” ของนักเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เข้าร่วมประกวดเวทีนานาชาติ จนคว้ารางวัลเหรียญเงิน ปัจจุบันได้นำไปใช้งานจริงที่รัฐสภาแล้ว ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ส่งเสริมและสนับสนุน “เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศโดยใช้รังสี UVC

Read more

วช. หนุนทีดีอาร์ไอศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ-สังคมของอุบัติเหตุทางถนน

วช. หนุนทีดีอาร์ไอศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของอุบัติเหตุทางถนน หวังผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำผลวิจัยไปใช้กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับประเทศให้มีความชัดเจน เผย 2 ปีที่ผ่านมาแม้ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจะลดลงจากสถานการณ์โควิด-19 แต่ยังสามารถลดลงได้อีก หากทุกฝ่ายมีมาตรการไปในทิศทางเดียวกัน   ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า อุบัติเหตุทางถนนไม่ได้ส่งผลกระทบแค่ผู้ประสบภัยเท่านั้น แต่ยังทำให้เกิดความสูญเสียต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จึงให้ทุนสนับสนุนกับโครงการวิจัย “การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของอุบัติเหตุทางถนน” โดย

Read more

ธุรกิจไอศกรีมไม่ใช่แค่ความฝัน “เต็ดตรา แพ้ค” ยืนยันความพร้อมโซลูชันครบวงจรสำหรับผู้ผลิตไอศกรีม

ธุรกิจไอศกรีมไม่ใช่แค่ความฝัน เต็ดตรา แพ้ค ยืนยันความพร้อมโซลูชันครบวงจรสำหรับผู้ผลิตไอศกรีม เต็ดตรา แพ้ค บริษัทชั้นนำระดับโลกด้านการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร จัดงานเสวนานวัตกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเทรนด์ตลาดล่าสุดของอุตสาหกรรมไอศกรีมภายใต้หัวข้อ “Let’s turn dreams into ice creams: ธุรกิจไอศกรีมไม่ใช่แค่ความฝัน” วันวานนี้ (28 เม.ย.) ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ

Read more

ศศก. เสวนา “ทางป้องกันเมื่อกัญชาอาจมีผลทางจิต” หลังประกาศ สธ.ปลดล็อคกัญชาใกล้มีผลบังคับใช้

ศศก. เสวนา “ทางป้องกันเมื่อกัญชาอาจมีผลทางจิต” หลังประกาศ สธ.ปลดล็อคกัญชาใกล้มีผลบังคับใช้ ย้ำมีทั้งคุณ และโทษ ต้องมีระบบตรวจสอบ ติดตามผลกระทบหลังการใช้ แนะ ตั้งกองทุนดึงเงินนายทุนสายเขียว เข้าสมทบ แก้ปัญหาผลกระทบจากกัญชาระยะยาว ตามโมเดลกองทุนเหล้า บุหรี่ พร้อมบริหารโปร่งใส ไม่ใช่ถลุงงบฯ ส่วนอื่นมาถมปัญหา เมื่อวันที่ 29 เมษายน ศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด (ศศก.) ได้มีการจัดเสวนาวิชาการ

Read more