ปลัด อว.ปาฐกถาพิเศษ ฉายชัด อนาคตประเทศไทย หลังโควิด-19 ชู BCG เครื่องจักรเศรษฐกิจใหม่ที่ยั่งยืน-มีมูลค่าสูง งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565

ปลัด อว.ปาฐกถาพิเศษ ฉายชัด อนาคตประเทศไทย หลังโควิด-19 ชู BCG คือ เครื่องจักรทางเศรษฐกิจใหม่ที่ยั่งยืนและมีมูลค่าสูง ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำทัพเสนอแนะแนวทางการปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจและโครงสร้างสังคมใหม่ เพื่อวางรากฐานสำคัญของก้าวต่อไปโดยกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยหลังวิกฤตโควิด-19 คือ การวิจัยและนวัตกรรม ถึงเวลาที่ประเทศไทยจะต้องสร้างเครื่องจักรทางเศรษฐกิจใหม่ที่ยั่งยืนและมีมูลค่าสูง นั่นคือ BCG ที่ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23

Read more