รมว.กระทรวงทรัพยากรและการท่องเที่ยวบรูไนฯ ชมครัวโลกซีพีเอฟ ผู้นำอาหารปลอดภัย

รมว.กระทรวงทรัพยากรและการท่องเที่ยวบรูไนฯ ชมครัวโลกซีพีเอฟ ผู้นำอาหารปลอดภัย นครราชสีมา – รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรพื้นฐานและการท่องเที่ยว บรูไนดารุสซาลาม พร้อมด้วย เอกอัครราชทูตบรูไนดารุสซาลาม ประจำประเทศไทย และคณะ เข้าเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปเนื้อไก่โคราช อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ภายใต้กระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีการผลิตทันสมัย ได้มาตรฐานอาหารสากลระดับโลก ที่มีการควบคุมและตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต ตอกย้ำวิสัยทัศน์

Read more

ศูนย์คุณธรรม ผนึก6ภาคี จัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒

ศูนย์คุณธรรม ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย ๖ ภาคส่วน จัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ “อยู่รอด อยู่ร่วม สังคมไทยเป็นสุขอย่างยั่งยืน” วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและภาคีเครือข่ายแถลงข่าวการจัดงาน “สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ ๑๒” ภายใต้แนวคิด Sustainable with Moral :

Read more