สสส.ระดมความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ร่างแผนหลัก 5 ปี (2566-2570)​- แผนปี 2566

สสส.ระดมความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ร่างแผนหลัก 5 ปี พ.ศ.2566-2570 และแผนปี 2566 ก่อนเสนอบอร์ดพิจารณา 18 ส.ค.นี้ วันที่ 5 ส.ค.65 ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ที่ปรึกษากรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนหลัก 5 ปี (2566-2570) และร่างแผนดำเนินงานประจำปี 2566 โดยมีกรรมการกองทุนฯ

Read more

แอพพลิเคชั่น “Smart Domestic Workers” ช่วยเหยื่อความรุนแรง

“มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ” ผุดแอพพลิเคชั่น “Smart Domestic Workers” เผยเป็นแอพช่วยป้องกันและให้ความช่วยเหลือผู้หญิงที่ประสบความรุนแรง โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานข้ามชาติหญิง ให้เข้าถึงการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว สื่อสารได้โดยตรง แจ้งข้อมูลสำคัญตั้งแต่การแก้ปัญหาเบื้องต้นจนถึงเรื่องร้องเรียน ย้ำกฎหมาย คุ้มครองทุกคนเท่าเทียมกัน ไม่เว้นแม้แต่แรงงานข้ามชาติ ช่วงสถานการณ์โควิด-19 ยิ่งพบปัญหาความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ส่วนใหญ่มาจากความเครียด เผย กว่าร้อยละ80ลูกจ้างทำงานบ้านที่เป็นหญิงข้ามชาติ เคยถูกลวนลาม และละเมิดทางเพศ แต่น้อยคนที่กล้าแจ้งความ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม

Read more

วช.จับมือ PMU สร้างโอกาส-อนาคต ด้วยวิจัย-นวัตกรรม

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดเวทีเสวนา ระดมความคิดเห็นร่วมกับหน่วยบริหารและจัดการทุนหรือ PMU 4 แห่ง ได้แก่ สวก. บพค. บพท. และ NIA ขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อการยกระดับความสามารถ และ การแข่งขันของประเทศ ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 ” ณ

Read more

วช.ร่วมประกาศความสำเร็จ “Smart Safety Zone 4.0” สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

วช. ร่วมงานประกาศความสำเร็จ “Smart Safety Zone 4.0” ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมงานประกาศความสำเร็จและพิธีมอบรางวัลสถานีชนะเลิศ ตามโครงการ Smart Safety

Read more

วช.หนุนจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายข่าวเยาวชน รู้เท่าทันข่าวปลอม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สนับสนุนการจัดกิจกรรม “โครงการ การเมืองเยาวชนร่วมสมัย กับการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมทางการเมืองรู้เท่าทันข่าวปลอม” โดยความรับผิดชอบของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย เนื่องจากปัจจุบันพบการแพร่กระจายของข้อมูลเท็จ หรือที่เรียกกันว่า “ข่าวปลอม” อย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใช้แพร่กระจายข่าวปลอมในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะข่าวปลอมทางด้านการเมือง และกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่ตกเป็นเหยื่อของการแพร่กระจายข่าวปลอมคือกลุ่มเยาวชน เพราะมีพฤติกรรมการเสพข่าวสารจากสื่อสังคมออนไลน์มากที่สุด กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7

Read more

วช. เปิดสูตรลับ Soft Power อย่างไรถึงจะ ปัง ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 ที่ผ่านมา

กระแส Soft Power ที่มาแบบเดี๋ยวแรงเดี๋ยวแผ่ว ตามกระแสคนดัง ไม่ว่าจะเป็นน้องมิลลิกับข้าวเหนียวมะม่วงหรือล่าสุดน้องลิซ่ากับโรตีสายไหม วช.จัดให้ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ด้วยการเชิญ คุณ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และวุฒิสมาชิก ขึ้นเวทีโชว์เคสเดี่ยวไมโครโฟน ในหัวข้อ Soft Power

Read more