กรมการพัฒนาชุมชน ชวนรับฟังปาฐกถาพิเศษงานวันพัฒนาชุมชน 2565 ครั้งที่ 11 วาระครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน เชิญชวนผู้สนใจ ร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษและเสวนาทางวิชาการ ในงานวันพัฒนาชุมชน 2565 ครั้งที่ 11 วาระครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน 5 – 7 กันยายน นี้ ณ ศูนย์ราชการ อาคารบี กรมการพัฒนาชุมชนเตรียมจัดงานวันพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ขึ้น ในวันที่

Read more