สวทช.ผนึก 40 หน่วยงาน จัดใหญ่ APEC BCG Economy Thailand 2022: Tech to Biz

สวทช. ผนึกพันธมิตร 40 หน่วยงาน จัดยิ่งใหญ่งาน APEC BCG Economy Thailand 2022: Tech to Biz (Thailand Tech Show 2022)โชว์กว่า 200 ผลงาน ‘นวัตกรรมพร้อมต่อยอดธุรกิจ’ วันนี้ (21ก.ย.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์

Read more

เมืองสุขสยาม ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนาคารกสิกรไทย จัดงาน “อัศจรรย์สุขสยาม ท่องเที่ยวชุมชน 5 ภาค” 12-16 ต.ค.นี้

เมืองสุขสยาม ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และธนาคารกสิกรไทยจัดงาน “อัศจรรย์สุขสยาม ท่องเที่ยวชุมชน 5 ภาค”เรียนรู้วิถีไทย ใส่ใจมรดกวัฒนธรรม สุขทั่วสยามอย่างยั่งยืน ณ เมืองสุขสยาม ไอคอนสยาม 12-16 ต.ค.นี้ ​เมืองสุขสยาม ไอคอนสยาม ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และธนาคารกสิกรไทย จัดงาน “อัศจรรย์สุขสยาม ท่องเที่ยวชุมชน

Read more

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิด “คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์” ณ หอพักคณะฯ บางขุนนนท์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิด “คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์” ณ หอพักคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางขุนนนท์ เพื่อบริการดูแลสุขภาพแก่ประชาชน วันที่ 21 กันยายน 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีเปิด “คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์” ณ หอพักคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางขุนนนท์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

Read more