แพทย์อาสาเซนต์คาเบรียลตรวจรักษาฟรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จ.ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี-แพทย์อาสาเซนต์คาเบรียลตรวจรักษาฟรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 10 กันยายน 2565 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกล่าวต้อนรับ ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ประธานอำนวยการโครงการหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ ประจำปี 2565 นายสุขุม จันทร์เจริญสุข ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการฯ และคณะร่วมกิจกรรมโครงการแพทย์อาสาเซนต์คาเบรียล

Read more

วช. ตั้งศูนย์วิจัยชุมชน นำววน.เสริมอัตลักษณ์ “ชุมชนท่องเที่ยวไหมโบราณ บ้านเสี้ยวน้อย” จ. ชัยภูมิ

วช. หนุนเครือข่ายวิจัยภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งเสริมชุมชนบ้านเสี้ยวน้อย จ.ชัยภูมิ ชูอัตลักษณ์เส้นไหม และภูมิปัญญาการผลิตเส้นไหม พร้อมจัดตั้ง “ศูนย์วิจัยชุมชนท่องเที่ยวไหมโบราณ บ้านเสี้ยวน้อย” นำวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ส่งเสริมอาชีพ และรายได้ให้กับคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์

Read more

สรพ.เดินหน้า “วันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลกและวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทย” 17 ก.ย. นี้

สรพ.เดินหน้า “วันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลกและวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทย” 17 กันยายน นี้ ลุยแก้ปัญหาความผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากการใช้ยา ลดอันตรายผู้ป่วยที่หลีกเลี่ยงได้ พร้อมถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รพ.2P Safety 855 แห่ง พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. เปิดเผยว่า สรพ.ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ

Read more

ดองกิ เจาะตลาดต่างจังหวัด เปิดสาขาที่ 6 “ดอง ดอง ดองกิ สาขาเจพาร์ค ศรีราชา”

ดองกิ เจาะตลาดต่างจังหวัด เปิดสาขาที่ 6 “ดอง ดอง ดองกิ สาขาเจพาร์ค ศรีราชา” พร้อมเอาใจชาวศรีราชา ด้วยร้าน SEN SEN SUSHI สาขาแรกในประเทศไทย บริษัท ดองกิ (ประเทศไทย) จำกัด ร้านค้าอันดับหนึ่งด้านสินค้าประเภทของใช้ และอาหารคุณภาพดีนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ในเครือบริษัท แพน แปซิฟิค อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิงส์

Read more