7 ก.ย. นี้ พม. พร้อมจัดประชุม APEC Women and Economy Forum เพิ่มการมีส่วนร่วมของสตรีในระบบเศรษฐกิจ

7 ก.ย. นี้ พม. พร้อมจัดประชุม APEC Women and Economy Forum เพิ่มการมีส่วนร่วมของสตรีในระบบเศรษฐกิจ – เสริมพลังสตรีด้วยโมเดล BCG 5 กันยายน2565 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) แถลงความพร้อมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเปคด้านสตรีและเศรษฐกิจ (APEC

Read more

วช.หนุนนวัตกรรมหน้ากากอนามัยผ้า ป้องกันเชื้อโควิด-19 แบคทีเรีย

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา ในทั่วทุกภูมิภาค ขณะเดียวกันวิถีชีวิตของประชาชนก็เปลี่ยนแปลงไปในยุค New Normal มีมาตรการป้องกันต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย แม้สถานการณ์จะคลี่คลายแต่ก็ยังมีเชื้อโรควนเวียนอยู่รอบตัวเรา จำเป็นต้องระมัดระวังป้องกันตนเองโดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือเวลาออกนอกบ้าน ซึ่งทางทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ร่วมกันผลิตคิดค้นนวัตกรรมหน้ากากอนามัยชนิดพิเศษ( ผ้าสปันบอนด์ ) ที่สามารถยับยั้งป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19ได้ ซึ่งมีอนุภาคป้องกันเชื้อไวรัสชนิดอื่นรวมถึงเชื้อแบคทีเรียได้อีกด้วย โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์

Read more

สช. ผนึกภาคีเครือข่าย13องค์กร จัด“มหกรรมสร้างสุขที่ปลายทาง ครั้งที่ 4” วันที่ 15-16 ก.ย.นี้

สช. ผนึกภาคีเครือข่าย13องค์กร จัด“มหกรรมสร้างสุขที่ปลายทาง ครั้งที่ 4” ระหว่างวันที่15-16 ก.ย.นี้ เพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้การวางแผนการดูแลล่วงหน้าและเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างสุขที่ปลายทาง นายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เปิดเผยว่า คนเราทุกคนมีโอกาสที่จะเจ็บป่วย ซึ่งมีบางคน บางช่วงเวลา ที่ต้องวางแผนเพื่อตัดสินใจว่าช่วงระยะสุดท้ายของชีวิต หากเกิดการเจ็บป่วยที่รุนแรงรุกรานชีวิต เราจะจากไปด้วยวิธีใด จึงจะทำให้คุณภาพชีวิตของเราและครอบครัวดีที่สุด“มาตรา12 แห่ง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ได้ให้สิทธิคนไทยทุกคนแสดงเจตนารมณ์ไว้ล่วงหน้า ว่าจะไม่รับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตน

Read more

“พิพัฒน์” เดินหน้ากระตุ้นท่องเที่ยวสงขลาให้กลับมาคึกคักก่อนปีใหม่ ผ่านมหกรรมกีฬา “SONGKLA BEACH FESTIVAL 2022”

พิพัฒน์ รัชกิจประการ เดินหน้ากระตุ้นท่องเที่ยวของสงขลาเต็มกำลัง ให้กลับมาคึกคัก เช่นดังเดิมก่อนปีใหม่ ผ่านมหกรรมกีฬา SONGKLA BEACH FESTIVAL 2022 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ผนึกกำลังกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย และ หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสงขลา ในการจัดมหกรรมกีฬา SONGKLA BEACH

Read more

เอพีเอ ไบโอเทค แคร์ ร่วมกับ แอมเมดิกส์จดสิทธิบัตรร่วมพัฒนา “ไบโอเมตริก เป็บไทด์”  จากเกาหลี

บริษัท เอพีเอ ไบโอเทค แคร์ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเวชสำอางและเครื่องมือแพทย์ ลงนามจดสิทธิบัตรร่วมกับ บริษัท แอมเมดิกส์ จำกัด ผู้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยี มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาด้าน “ไบโอเมตริก เป็บไทด์” (Bio-Mimetic peptides) ของประเทศเกาหลี เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาและผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสม “ไบโอเมตริก เป็บไทด์” ตามแนวคิดหลัก คือ ยึดมั่นในการสรรหานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ

Read more