สกสว. เปิดฟลอร์ออนไลน์ ชวนคิด ‘ประเทศไทยกับการออกแบบแผนงานวิจัยร่วมกัน’

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (สกสว.) จัดการบรรยายและเสวนาออนไลน์หลักสูตร “การกำหนดและออกแบบแผนงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” (Research Development and Innovation Planning : RDI Planning) ครั้งที่ 1 เพื่อสื่อสารข้อมูลด้านการออกแบบแผนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (แผน ววน.) ให้หน่วยงานรับงบประมาณที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเป็นข้อมูลเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนของประเทศและพันธกิจหลักของแต่ละกระทรวงและหน่วยงาน โอกาสนี้  รศ.ดร.

Read more

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม้

พนักงานคณะทำงานโครงการ SKYMED NEW GEN ของบริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด เดินทางมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 2,500 ชิ้น และอาหารจำนวน 100 กล่อง ให้กับผู้ประสบภัยจากไฟไหม้โรงงานสารเคมีภายในบริษัท หมิงตี้ เคมีคอล จำกัด ซอยกิ่งแก้ว 21 หมู่ 15 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

Read more