สกสว. จับมือพีเอ็มยู เร่งหารือแผนวิจัยปี 66 – 70 ให้ตอบสนองความท้าทายการพัฒนาประเทศในอนาคต

สกสว. จับมือพีเอ็มยู เร่งหารือแผนวิจัยปี 66 – 70ให้ตอบสนองความท้าทายในการพัฒนาประเทศในอนาคต  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กระทรวง อว.) รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เข้าร่วมประชุมพิจารณาภาพรวมแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี พ.ศ.

Read more

เมืองเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยเหลือตำรวจมอบหน้ากากอนามัยสน.พหลโยธิน พร้อมเดินหน้ากิจกรรมแจกจ่ายหน้ากากอนามัย 1 ล้านชิ้นทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง

บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด นำโดยคุณศักย์ศรณ์ คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร  และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด พร้อมด้วยคุณบรรพต โพธิ์ทอง ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการตลาด และคณะทำงานโครงการ SKYMED NEW GEN มอบหน้ากากอนามัยให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน กรุงเทพฯ ภายใต้กิจกรรม SKYMED NEWGEN ปันน้ำใจ

Read more

สกสว. รับลูกสภานโยบายฯ พร้อมเดินหน้าแผน ววน. 66-70 พาประเทศก้าวผ่านวิกฤต

 จากการประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สนอว.) ครั้งที่  2/2564 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคมที่ผ่านมา ที่ประชุมมีมติเห็นชอบต่อ (ร่าง) กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. พ.ศ. 2566 – 2570 ซึ่งเป็นการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์หลักครั้งสำคัญของประเทศด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยประกอบด้วย 6 จุดมุ่งเน้นของนโยบาย คือ

Read more