ก.เกษตรฯ – สสส. – ภาคีองค์กรเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ ประกาศ “ไทยพร้อม” ขับเคลื่อนผัก ผลไม้เป็นวาระชาติ

ก.เกษตรฯ – สสส. – ภาคีองค์กรเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ ประกาศ “ไทยพร้อม” ขับเคลื่อนผัก และผลไม้เป็นวาระชาติ ยกระดับสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี 2573 ตั้งเป้าให้คนไทยกินผักผลไม้เพียงพอ-ปลอดภัย หนุนพลิกโฉมระบบอาหารประเทศไทย สานพลังบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักการเกษตรต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมจัดเวทีหารือสาธารณะ (National

Read more

วช. เสริม ม.บูรพา เลี้ยงหอยแครงระบบปิดด้วยแพลงก์ตอนพืช เกษตรกรปลื้ม หอยแครงโตเต็มที่

การเลี้ยงหอยแครงในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลของไทย ประสบปัญหาด้านคุณภาพน้ำเสียที่ถูกปล่อยลงสู่ทะเลมาอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรได้ปรับมาใช้วิธีการเลี้ยงหอยแครงในบ่อดิน แต่ยังคงต้องใช้เวลาเลี้ยงหอยแครงนาน และการเจริญเติบโตยังไม่เต็มที่ คณะนักวิจัย นำโดย ดร.ไพฑูรย์ มกกงไผ่ แห่งสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ศึกษาวิจัยและดำเนินการถ่ายทอด โครงการพัฒนาบ่อดินให้เป็นบ่อเลี้ยงหอยแครงในระบบปิดแบบพัฒนาด้วยการผลิตแพลงก์ตอนพืช (สาหร่ายเซลล์เดียว) ร่วมกับเกษตรกรกลุ่มเพาะเลี้ยงหอยแครง ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยการสนับสนุนทุนวิจัย จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อช่วยเกษตรกร

Read more

“Thailand International Boat Show” 6-9​ ม.ค.​โปรโมทภูเก็ตสู่ระดับโลก

เตรียมจัด Thailand International Boat Show โปรโมทภูเก็ตสู่ระดับโลก​ JAND Events การันตีความยิ่งใหญ่ 6 – 9 ม.ค. 2565 นี้ ณ รอยัล ภูเก็ต มารีน่า ภูเก็ตพร้อมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานแสดงเรือยอช์ทสุดอลังการ “ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล โบ๊ท โชว์

Read more

เปิดรับสมัคร Skymed Singer

เปิดรับสมัครศิลปิน คุณสมบัติ – เพศหญิง – อายุ 13- 28 ปี – มีความฝันและมีแรงบันดาลใจที่จะเป็นศิลปิน – มีความสามารถทางด้าน การร้องเพลง และ การเต้น วิธีการสมัคร ผู้ที่สนใจกรุณาส่ง – ประวัติส่วนตัวที่น่าสนใจ พร้อมช่องทางการติดต่อกลับ – รูปถ่ายที่ดูดีที่สุด จำนวนอย่างน้อย

Read more

สกสว. -​ บพข. จับมือ กระทรวงท่องเที่ยวฯ หนุนงานวิจัยฟื้นท่องเที่ยว-เศรษฐกิจสร้างสรรค์

สกสว. ร่วมกับ บพข. จับมือ กระทรวงท่องเที่ยวฯ​ หนุนงานวิจัยฟื้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ วันนี้ (15 กรกฎาคม 2564) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาระบบการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อสร้างกลไกการใช้องค์ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการอย่างเป็นระบบบนฐานงานวิจัยอย่างมีส่วนร่วม นอกจากนี้ภายในงานยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในยุคโควิด-19 รวม

Read more

สกสว. เปิดเวทีพลิกโฉมธุรกิจการเงินด้วยนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดเวทีเสวนาออนไลน์รับฟังความคิดเห็นแผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ ในธุรกิจการเงินและธนาคาร ในหัวข้อ “พลิกโฉมธุรกิจการเงินแห่งอนาคต ด้วยนวัตกรรมดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์” โดยมีผู้เชี่ยวชาญในแวดวงธุรกิจการเงิน หน่วยงานภาครัฐด้านอุตสาหกรรมใหม่ ตลอดจนนักวิจัยทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจการเงินและธนาคาร ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ระบบอัตโนมัติ ระบบดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ เข้าร่วมประชุมรวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อรับฟังความคิดเห็นแผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงินและธนาคาร และธุรกิจเทคโนโลยีการเงิน (FinTech) ดร.เอก  จินดาพล ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพัฒนา ววน. ด้านความสามารถในการแข่งขัน สกสว.

Read more