CP-CPF “ปันอิ่ม ปันสุข” ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ศูนย์ฉีดวัคซีน ม.รามคำแหง

เครือ CP-CPF มอบอาหาร น้ำดื่ม และระบบสื่อสาร ให้ทีมแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร และผู้ฉีดวัคซีน ภายใต้โครงการ “ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19” เพื่อเติมพลังกายพลังใจ และสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างราบรื่น ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ไปด้วยกัน ติดตามคลิป : https://we.tl/t-gvsi9knDHX หรือ : https://youtu.be/FLiRa8KdQHg

Read more

นักวิจัยแนะเฝ้าระวังอันตรายสารเคมีโรงงานหมิงตี้ ซึมลงดิน-น้ำ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับ คณะกรรมการ และกองบรรณาธิการจัดทำวิศวกรรมสาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) และชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม จัดเวทีเสวนา ในหัวข้อ ระบบ “ฟื้นฟู-เยียวยา-ป้องกัน” ที่ควรมี (ทำ) สำหรับกรณีเหตุระเบิดที่กิ่งแก้ว เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการเกิดเหตุ รวมทั้งฟื้นฟูและเยียวยาถึงผลกระทบจากเหตุการณ์ระเบิดโรงงานผลิตโฟม ที่ซอยกิ่งแก้ว 21 อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อเวลา 3

Read more

สกสว. – ภาคีวิจัย เร่งพัฒนา แพลต ฟอร์มเชื่อมงานวิจัยเกษตรกับผู้ใช้

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (สกสว.)  จัดการประชุมระดมความคิดเห็นประเด็น National RU Platform แพลตฟอร์มเชื่อมโยงงานวิจัยด้านการเกษตรกับผู้ใช้ประโยชน์ ร่วมกับ ผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  หน่วยงานภาคีเครือข่ายจากมหาวิทยาลัย และหน่วยงานวิจัยด้านการเกษตร   รองศาสตราจารย์ ดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์ รองผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย   

Read more