อธิบดีกรมวิทย์ฯบริการ ขานรับมาตรการ ศบค. ให้บุคลากร WfH 100% คุมโควิดระบาด

อธิบดีกรมวิทย์ฯบริการ ขานรับมาตรการศบค.ให้บุคลากร WfH 100% ควบคุมการระบาดโควิด เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้ประชุมทีมผู้บริหาร วศ. ผ่านระบบ ZOOM เพื่อบริหารจัดการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้สอดคล้องตามมาตรการล็อกดาวน์ขั้นสูงสุดของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) โดยคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ลดความแออันในสถานที่ปฏิบัติงานภายใน วศ.

Read more

สวค. จับมือ สกสว. เปิดเวทีประชุม ‘Blue Marble Evaluation’ แนวคิดประเมินระดับโลก สู่ประเมินการวิจัยไทย

สวค. จับมือ สกสว. เปิดเวทีประชุม ‘Blue Marble Evaluation’ แนวคิดการประเมินระดับโลก สู่การประเมินการวิจัยไทย ผศ.ดร. ประพัฒชนม์ จริยะพันธุ์  ผู้อำนวยการสำนักงานติดตามและประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 4 ภายใต้ หัวข้อ “Blue Marble Evaluation”

Read more