วช. ชี้แจงกรอบการวิจัย ปี 2565 พร้อมแถลงผลสำเร็จ NRCT Open House 2021

วันที่ 18 กรกฎาคม 2564  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ 2565 และแถลงผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) NRCT Open House 2021 “วิจัยและนวัตกรรมในประเด็นท้าทายของประเทศ” ระหว่างวันที่ 18 – 25​กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านวีดีทัศน์ทางไกล

Read more

วศ. พัฒนาเครื่องมือทดสอบชุด PAPR พร้อมบริการทดสอบประสิทธิภาพสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิตไทยพัฒนาชุด PAPRคุณภาพสูง

วศ. พัฒนาเครื่องมือทดสอบชุด PAPRพร้อมให้บริการทดสอบประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิตไทยพัฒนาชุด PAPRคุณภาพสูง เพิ่มความปลอดภัยให้บุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติงานท่ามกลางวิกฤตการระบาดโควิด 19​ นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ในปัจจุบันทำให้อุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันการติดเชื้ออย่างอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจจ่ายอากาศบริสุทธิ์ หรือ ชุด PAPR ที่ใช้ในโรงพยาบาลไม่เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากรทาง การแพทย์ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ จึงมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวนหนึ่งได้พัฒนาชุด PAPR ขึ้นเองในประเทศ ซึ่ง วศ.

Read more

ทั่วโลกฉีดวัคซีนแล้ว 3,604 ล้านโดส ไทยฉีดกว่า 14,223,762 โดส ภูเก็ตฉีดมากสุด เข็มแรกกว่า 73.0%” 

“อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 18 กรกฎาคม ฉีดวัคซีนแล้ว 14,223,762 โดส และทั่วโลกแล้ว 3,604 ล้านโดส ใน 201 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 126.51 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ ภูเก็ต โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 73.0%”

Read more

“วช” หนุน “ซินโครตรอน” วิจัยสมุนไพรไทย พบ 8 ชนิด มีฤทธิ์ต้านโควิด-19

“วช” หนุน “ซินโครตรอน” วิจัยสมุนไพรไทย พบ 8 ชนิด มีฤทธิ์ต้านโควิด-19 เป็นสมุนไพรที่มีองค์ประกอบของสารในกลุ่มเทอร์พีนอยด์เป็นหลัก ดร.วราภรณ์ ตัณฑนุช นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เปิดเผยว่า ตนพร้อมทีมวิจัยจากสถาบันฯ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ดำเนินโครงการการใช้สมุนไพรประสิทธิภาพสูงในการต้านเชื้อไวรัสโควิด

Read more

เมืองเศรษฐกิจพอเพียง รุดมอบหน้ากากอนามัยกับชุมชนเทศบาลบางแก้ว หนึ่งในกิจกรรมดีๆ SKYMED NEWGEN ปันน้ำใจ สู่สังคม มอบแมสให้ประชาชน 1 ล้านชิ้นทั่วประเทศ

บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด มอบหน้ากากอนามัยให้กับชุมชนเทศบาลบางแก้ว สมุทรปราการ ซึ่งมีการขาดแคลนเป็นอย่างมาก พร้อมเดินหน้ามอบแมสให้พี่น้องคนไทยทั่วประเทศ ภายใต้กิจกรรม SKYMED NEWGEN ปันน้ำใจ สู่สังคม ครั้งที่ 8 กับการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน 1 ล้านชิ้น เมื่อเร็วๆ นี้ คุณธริชยา คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร  และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง

Read more