เมืองเศรษฐกิจพอเพียง เดินหน้ามอบหน้ากากอนามัยสภ.บางแก้วภายใต้โครงการแจกจ่ายหน้ากากอนามัย 1 ล้านชิ้น

บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด นำโดยคุณศักย์ศรณ์ คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการฯ พร้อมด้วยคุณบรรพต โพธิ์ทอง ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการตลาด และคณะทำงาน SKYMED NEW GEN มอบหน้ากากอนามัยให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรบางแก้ว สมุทรปราการ ภายใต้กิจกรรม SKYMED NEWGEN ปันน้ำใจ สู่สังคม ครั้งที่ 8

Read more

สกสว. ร่วมภาคี หนุนผู้ประกอบการเพิ่มมูลค่านวัตกรรมด้วย ววน. พร้อมติดปีกสู่ตลาดการค้าโลก

วันนี้ (16 กรกฎาคม 2564) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) และโปรแกรมสนับสนุนพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดกิจกรรม SMART VALUE CREATION การส่งเสริมและต่อยอดนวัตกรรมสู่การค้าระหว่างประเทศ เพื่อเป็นพื้นที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับหน่วยงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม ในการนำผลงานวิจัย วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาช่วยยกระดับธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่ม

Read more

สบส.เตือนวัยรุ่นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันโควิด 19

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) เร่งเตือนวัยรุ่นและเยาวชนไทย ปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิต   การปฏิบัติตัวตามวิถีใหม่ หลังการแพร่ระบาดของโควิด 19 ซึ่งผลการสำรวจพบว่าเด็กและเยาวชน มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโควิด 19 เพราะมีการปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันโรคและพฤติกรรมการเสริมสร้างสุขภาพลดลง นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) เปิดเผยว่า สถานการณ์ การระบาดของโรคโควิด 19  มีผลกระทบกับวัยรุ่น และอาจทำให้มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโควิด 19 รวมถึงการแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นโดยไม่รู้ตัวว่าตัวเองติดเชื้อ นอกจากนี้ยังส่งผลต่อสภาพจิตใจ

Read more

กสว. ประชุมหารือพัฒนาระบบ NSTIS เล็งผลเป็น ‘Big Data’ ฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีของไทย

กสว. ประชุมหารือพัฒนาระบบ NSTIS เล็งผลเป็น ‘Big Data’ ฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีของไทย ศาสตราจารย์ นพ. สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.)  เป็นประธานการประชุม กสว.ครั้งที่ 7/2564   โดยหนึ่งในประเด็นที่ทางคณะกรรมการ กสว. ร่วมหารือกันวันนี้คือแนวทาง การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Read more

สกสว. เดินหน้าขยายความร่วมมือหน่วยงานวิจัยญี่ปุ่น ‘เรียนรู้กลยุทธ์เร่งนวัตกรรม’

วันนี้ (16 กรกฎาคม 2564) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดการประชุมออนไลน์ TSRI Seminar Series on International Research Collaboration Policy ครั้งที่ 2 “Research and Innovation Accelerator” โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากองค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น (NEDO:

Read more

วศ.เสริมกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทดสอบเหล็ก-เหล็กกล้า

กรมวิทยศาสตร์บริการ (วศ.) โดยกลุ่มทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ (ชน.สผ.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ดำเนินกิจกรรมทดสอบความชำนาญ (proficiency testing, PT) ห้องปฏิบัติการ ทดสอบเหล็กและเหล็กกล้า ประจำปี 2564 รายการ Steel bar: Maximum force, Yield force, Yield strength, Tensile

Read more

พช. ต่อยอดขาย OTOP ออนไลน์ ผนึก Shopee จัดแคมเปญพิเศษ “OTOP Midyear Fest 2021” ช่วยกว่า 600 ร้านค้า สร้างรายได้สู้วิกฤตโควิด-19

พช. ต่อยอดขาย OTOP ออนไลน์ ผนึกกำลัง Shopee จัดแคมเปญพิเศษ “OTOP Midyear Fest 2021” ช่วยผู้ประกอบการกว่า 600 ร้านค้า สร้างรายได้สู้วิกฤตโควิด-19 พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ่านช่องทางออนไลน์ 16 ก.ค. – 15 ต.ค. นี้ นายสุทธิพงษ์

Read more

วช. หนุน นักวิจัย สจล. ศึกษาสูตรอาหารทางสายยาง ชนิดผง หวังช่วยลดการนำเข้าจากต่างประเทศ

  นักวิจัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พัฒนาสูตรอาหารทางสายยางให้ออกมาในรูปแบบชนิดผง เพื่อลดระยะการเตรียมอาหาร ลดโอกาสปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ แถมยังช่วยให้ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยฟื้นตัวเร็ว เนื่องจากได้รับสารอาหารตามแผนการรักษาของแพทย์ได้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล เปิดเผยว่า ได้รับทุนสนับสนุนผลงานการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการศึกษาพัฒนาสูตรอาหารทางสายยาง ชนิดผง ซึ่งในปัจจุบันสังคมผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นทั่วโลก อาหารผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารต้องให้ความสําคัญอย่างสูง ด้วยระบบสรีระร่างกายที่เปลี่ยนไป การทํางานของระบบการย่อยอาหารที่อ่อนแอลง อีกทั้งผู้สูงอายุบางกลุ่มที่ต้องใช้อาหารทางสายยาง

Read more

CPF ทยอยฉีด “ซิโนฟาร์ม” ให้พนักงานสายการผลิต สร้างภูมิคุ้มกันป้องโควิด-19

นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ตรวจเยี่ยมจุดฉีดวัคซีนของพนักงาน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ที่บริษัทสั่งซื้อวัคซีน ซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และเริ่มทยอยฉีดให้พนักงานในสายการผลิตก่อน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่พนักงานซึ่งมีหน้าที่ผลิตอาหารปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค โดยมี นายวรวิทย์ เจนธนากุล รองกรรมการผู้จัดการบริหาร และนายปิโยรส ธรรมะจารึก รองกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ ให้การต้อนรับ

Read more