อพวช. ส่งทีมนักวิชาการร่วมสำรวจระบบนิเวศ สวนเบญจกิติ กับ “กิจกรรมปฏิบัติการสำรวจธรรมชาติในเมือง”  

อพวช. ส่งทีมนักวิชาการร่วมสำรวจระบบนิเวศ สวนเบญจกิติ กับ”กิจกรรมปฏิบัติการสำรวจธรรมชาติในเมือง (City Nature Challenge 2022)”  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับองค์กรภาครัฐ และเอกชน รวมถึงอาสาสมัครที่ทำงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพและวิทยาศาสตร์พลเมือง ส่งทีมนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ อาทิ พืช แมลง สัตว์เลื้อยคลาน นำทีมผู้สนใจร่วม“กิจกรรมปฏิบัติการสำรวจธรรมชาติในเมือง (City Nature Challenge 2022)”

Read more

ผู้การฯคัมภีร์ ร่วมงานพร้อมปาฐกถา งานประชุมใหญ่สภากรรมกรแห่งชาติ

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานสภาประชาชนแห่งชาติ, ประธานคณะปวงชนชาวไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ร่วมงานพร้อมกับปาฐกถาฯ ในงานประชุมใหญ่ “สภากรรมกรแห่งชาติ” เนื่องในวันเมเดย์(วันกรรมกรสากล) ณ ห้องประชุมชั้น 5 โรงแรมPicnic Bangkok กรุงเทพฯ จุดประสงค์จัดงานครั้งนี้เพื่อเสนอรายงานทางการเมืองและการจัดตั้ง

Read more

เรื่องเล่าจากแพทย์ผิวหนังดีเด่น DST ปี 2565 “พญ.ศิริลักษณ์ ไทยเจริญ”

                 เรื่องเล่าจากแพทย์ผิวหนังดีเด่น DST ปี 2565พญ.ศิริลักษณ์ ไทยเจริญ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ได้ประกาศผลแพทย์ผิวหนังดีเด่นด้านการบริการชุมชน ประจำปี 2565 ได้แก่ พญ.ศิริลักษณ์ ไทยเจริญ  ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และปฏิบัติหน้าที่แพทย์เฉพาะทางผิวหนัง ประจำศูนย์สาธิตบริการโรคผิวหนัง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช      ผลงานที่โดดเด่นของ พญ.ศิริลักษณ์

Read more

บจธ. มอบสิทธิในที่ดินทำกินให้เกษตรกรอุ่นไอรักษ์ เชียงราย

บจธ. มอบสิทธิในที่ดินทำกินให้เกษตรกรอุ่นไอรักษ์ เชียงราย พร้อมยกระดับเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร สร้างตลาดนัดชุมชน เน้นบูรณาการทุกหน่วยงานในพื้นที่ เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เป็นประธานในพิธี “บจธ. มอบสิทธิในที่ดินทำกิน สู่ความมั่นคงและยั่งยืน” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทั้งส่วนกลางและในพื้นที่รวมทั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเขียงราย

Read more

สวรส. ร่วมเอ็มเทค สวทช. ส่งมอบนวัตกรรม HI PETE (ไฮพีท) เต็นท์ความดันลบรพ.ใช้แยกผู้ป่วย

สวรส. ร่วมกับเอ็มเทค สวทช. ส่งมอบนวัตกรรม HI PETE (ไฮพีท) เต็นท์ความดันลบสำหรับแยกผู้ป่วยแก่ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ และโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่ยังคงมีการระบาดและแพร่กระจายเชื้อในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ยังคงพึ่งพาการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากต่างประเทศซึ่งนอกจากต้องใช้งบประมาณสูง ยังพบปัญหาการใช้งานของเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ตอบโจทย์ของบุคลากรทางการแพทย์อีกด้วย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เล็งเห็นปัญหาดังกล่าวจึงสนับสนุนทุนวิจัยให้กับทีมวิจัยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. ในการพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ผลิตใช้เองในประเทศและมีคุณภาพมาตรฐานเทียบเคียงกับผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ โดยมีจุดเด่นที่สามารถออกแบบให้เป็นระบบสร้างความดันลบและห้องแยกผู้ป่วย สามารถปรับให้เหมาะสมกับรูปแบบความต้องการใช้งาน และขนาดพื้นที่ได้ โดยส่งมอบนวัตกรรม

Read more