วช. พร้อมขับเคลื่อน สังคมไร้ความรุนแรง ปลอดภัยจากอาชญากรรม

วช. พร้อมขับเคลื่อน สังคมไร้ความรุนแรง ปลอดภัยจากอาชญากรรม วันนี้ (วันที่ 3 พฤษภาคม 2565) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) จัดการสัมมนาเสนอผลการศึกษาต้นแบบการสร้างเครื่องมือป้องกันปัญหาการข่มขืนกระทำชำเรา ในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน เพื่อลดปัญหาอาชญากรรมการข่มขืนกระทำชำเรา ทางสังคม โดย ดร.วิภารัตน์

Read more

“GIT” เปิด “โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ธุรกิจสมัยใหม่” ผนึกพลังกูรูชั้นนำ เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ สู้ COVID–19 เล็งขยายตลาดสู่สากล

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ เปิดโครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ธุรกิจสมัยใหม่ ผนึกพลังกูรูชั้นนำ เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ สู้ COVID – 19 เล็งขยายตลาดสู่สากล ย้ำความเติบโตสู่ผู้ผลิตและผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับสำคัญของโลก วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ หรือ GIT เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ธุรกิจสมัยใหม่

Read more

ฮ่องกง เด็ดขาดออกกฎหมายห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าทุกชนิด โทษหนัก

ฮ่องกง เด็ดขาดออกกฎหมายห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าทุกชนิด โทษสูงลิบทั้งจำทั้งปรับ กว่า 2 แสน เข้มถึงขั้นไม่ให้พักสินค้าผ่านแดน ป้องกันลักลอบนำเข้า ชี้คนไทยต้องช่วยปกป้องกฎหมายห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า วันที่ 3 พฤษภาคม ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยว่า ปัจจุบันนานาประเทศมีมาตรการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเข้มงวด ทั้งห้ามนำเข้า ห้ามจำหน่าย โดยองค์การอนามัยโลก รายงานว่ามี 32 ประเทศที่ห้ามจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า โดยล่าสุด

Read more

ร้อง พม.ตรวจสอบความไม่โปร่งใสกระบวนการรับฟังความเห็นร่างกฎหมายการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไรฯ

ร้อง พม. ให้ตรวจสอบความไม่โปร่งใสของกระบวนการรับฟังความเห็นร่างกฎหมายการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไรฯ ซึ่งจัดทำโดยกรมพัฒชช1นาสังคมและสวัสดิการ หลัง๑พบข้อพิรุธสงสัย นายนพพล ไม้พลวง ตัวแทนเพจเครือข่ายคัดค้านร่างกฎหมายควบคุมการรวมกลุ่มของประชาชน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 เมษายน ที่ผ่านมา ตนได้เดินทางเข้าร้องเรียนต่อศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้มีการตรวจสอบความโปร่งใสของกระบวนการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ…… ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความเห็นตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน ภายหลังผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีไปเมื่อวันที่

Read more