พม.จัดทำแผน 5 ปี โรงเรียนเพียงหลวงภายใต้แนวคิด “เพียงหลวงวิถีฐาน สานศาสตร์พระราชา”

พม.จัดทำแผน 5 ปี โรงเรียนเพียงหลวงภายใต้แนวคิด “เพียงหลวงวิถีฐาน สานศาสตร์พระราชา” วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มอบหมายให้

Read more

พม. แจงกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 เข้าคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก

พม. แจงกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 เข้าคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก วันนี้ (4 พ.ค. 65) นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รองปลัด พม.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยถึงกรณีการส่งพนักงานเจ้าหน้าที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 เข้าร่วมกับทีมสหวิชาชีพ

Read more