‼️ เริ่มแล้ว วันนี้วันแรก กับเทศกาลว่าวนานาชาติ ณ แกรนด์แคนยอน เกาะนางคำ จ.พัทลุง ‼️

‼️ เริ่มแล้ว วันนี้วันแรก กับเทศกาลว่าวนานาชาติ ณ แกรนด์แคนยอน เกาะนางคำ จังหวัดพัทลุง ‼️ บรรยากาศวันแรกของการจัดงาน เทศกาลว่าวนานาชาติ ประจำปี 2565 Coloring The Sky ณ แกรนด์แคนยอน เกาะนางคำ จังหวัดพัทลุง ถือว่าเป็นครั้งแรกกับการชมว่าว ท่ามกลางหินผาสุดแปลกตา ที่งดงาม ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่วันหยุด

Read more

เครือข่ายแพทย์ฯ หนุน “อนุทิน” ห้ามนำเข้า-จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า

เครือข่ายแพทย์ฯ สนับสนุนท่านอนุทิน ห้ามนำเข้าและจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า พร้อมยื่นจดหมายถึงนายกฯ และครม. ช่วยป้องปรามการแทรกแซงของธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้า วิ่งเต้นล็อบบี้ล้ม กม. คุมยาสูบ ชี้ ละเมิด ม. 5.3 อนุสัญญาองค์การอนามัยโลก ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 26 เมษายน ที่ผ่านมา สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

Read more

เผย ปี 65 แรงงานไทย ยื่น ‘ลาออก’ กว่า 7.7 หมื่นราย พบ 87% เหตุเครียด ทำงานไร้สุข สสส. – สธ. ชู โปรแกรมอบรม “สร้างสุขด้วยสติในองค์กร MIO”

เผย ปี 65 แรงงานไทย ยื่น ‘ลาออก’ กว่า 7.7 หมื่นราย พบ 87% เหตุเครียด ทำงานไร้ความสุข สสส. – สธ. ชู โปรแกรมอบรม “สร้างสุขด้วยสติในองค์กร MIO” รูปแบบ e-Learning ภายใต้นวัตกรรมแนวคิด Happy

Read more